Oldtimerclub de Hondsrug

WOENSDAG 4 OKTOBER TUSSENTIJDSE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Deze wordt gehouden in het MFA het Hunzehuys, Molenstraat 3f, 9531 CH

Borger. Aanvang 19.00 uur

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen algemene ledenvergadering van 25-01-2023 (Clubblad 2023-01)
  3. Naamswijziging en nieuw logo
  4. Statutenwijziging ( De nieuwe statuten zijn te vinden op de ledenpagina van de website onder de kop Nieuwsbrieven)
  5. Huishoudelijk reglement. (Het nieuwe huishoudelijk reglement is eveneens te vinden op de ledenpagina van de website onder de kop Nieuwsbrieven)
  6. Sluiting