Oldtimerclub de Hondsrug

Contributie 2022 AUB NIET VERGETEN!

De penningmeester ziet graag uw contributie tegemoet op rekeningnummer NL29INGB 0004 878404 t.n.v. Oldtimerclub de Hondsrug.

Uiteraard geldt dit alleen voor de leden die nog geen machtiging voor automatische incasso hebben gegeven. Maak het uzelf en de penningmeester daarom een stuk makkelijker en vul bij de eerstvolgende gelegenheid een machtigingsformulier in.

De contributie voor 2022 is onveranderd 40 euro.

De automatische incasso’s worden binnenkort gedaan.