Oldtimerclub de Hondsrug

Contributie 2020

Helaas hebben nog zo’n 30 leden hun contributie voor 2020 nog steeds niet betaald !

Graag ontvangt de penningmeester uw contributie voor 2020 als u geen incasso heb afgegeven in het verleden.

Natuurlijk kan dit nog steeds, een berichtje naar de penningmeester en u krijg een machtigingsformulier toegestuurd.

Ook voor 2020 is de contributie 40 euro, de bankgegevens staan in uw clubblad.